21 Eylül 2018 Cuma

İLLERE DEVİR EDİLEN TAŞINIRLARIN MUHASEBE KAYITLARINA ALINMASI


                       Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
     Halk Sağlığı Birimimizce Merkezce toplu alınıp, İllere dağıtımı yapılan, Kayıtlarımızdaki taşınır malların İllere Dağıtımı yapılmakta ve Taşınır Yönetmeliğine göre Muhasebe kayıtları yapılmakta idi.  Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü 19.02.2018 tarihinde BMYS sistemine geçmiştir.
         Ancak; Sağlık Bakanlığının TKYS sitemini kullanmadığından,  Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilgi sistemindeki Varlık  İşlemleri  Modüllerinin  devir işlemlerine  müsaade etmemesi nedeniyle;  Taşınırmallarla ait devir işlemlerinin acil yapılması, ve  İlaç dağıtımlarının acil yapılması gerektiğinden,   Sağlık Bakanlığı Birimlerince Taşınır devir işlemlerinin yapılması, Teslim eden ve Teslim alan birimler devire ait onay ve  TİF ile muhasebe birimlerine başvurarak Muhasebe birimlerince  giriş çıkış kayıtları  işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.
        2018 yılı içerisinde İllerdeki Bakanlığımız birimlerine yapılan bedelsiz malzeme  devirlerinde  Saymanlıkça Muhasebe kayıtları Bedelsiz olarak devir olarak çıkışının Saymanlıklarca  Muhasebe Bölümü - Ön Muhasebe kaydı bölümü Muhasebe 511.01 ekonomik koduyla  çıkışının yapılması ve  Bakanlığımız  Taşra birimlerince alınan malzemenin Muhasebe kayıtlarına  Muhasebe Müdrülükleri  ve Malmüdürlüklerince   511.02 ekonomik   koduyla Muhasebe Müdürlüklerince birimlerin yazılı başvurarak  Muhasebe kayıtlarına  aldırılması  hususunu,

                                                           
          

7 Eylül 2018 Cuma

SAYMANLIĞIMIZDA ÇALIŞAN ESKİ PERSONELLERİMİZ.

SAYMANLIĞIMIZDAN AYRILAN İDARECİ VE PERSONELLERİMİZ

17 Ağustos 2018 Cuma

TAŞINIR HAKKINDAKİ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DUYURUSU
Duyuru Detay


:
246       


:
Sağlık Bakanlığı Taşınır İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Hakkında Duyuru


:
17.08.2018


:
Orta Önemli
ağlık Bakanlığı Taşınır İşlemleri Duyurusu
Sayı : 16                                                                                              17 Ağustos 201 8  
                                                                                                                  Cuma

17 Ağustos 2018
Cuma

                           SAĞLIK BAKANLIĞI TAŞINIR İŞLEMLERİNİN

                       MUHASEBELEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

Sağlık Bakanlığına bağlı harcama birimlerinin ilgili hesaplara kaydedilmek üzere muhasebe birimlerine ilettikleri Taşınır İşlem Fişlerinin(TİF) bazı muhasebe birimlerince kabul edilmediği yönünde bildirimler alınmaktadır. Sağlık Bakanlığının, Taşınır Kayıt Yönetim Sistemini (TKYS) kullanmadığı ve varlık entegrasyonunun söz konusu bakanlık için henüz gerçekleştirilemeyecek olduğu göz önünde bulundurulduğunda iş ve işlemlerin sağlıklı şekilde sürdürülmesi açısından muhasebe birimlerine intikal eden TİF’lerin bekletilmeden muhasebe işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.
Muhasebat genel Müdürlüğü sitesi Duyuruya  ulaşmak için TIKLAYINIZ

16 Mayıs 2018 Çarşamba

İFTAR PROĞRAMLARI BAŞLADI

      Büyükşehirlerde toplu iftar proğramları yapılırdı. Büyükşehir belediyeleri veya yerel bediyeler öncülük yapardı. Buna son yıllarda  Büyükşehirlerde maddi imkansızlıkların yetersiz olduğundan bu gelenekte yapılamıyor.

25 Nisan 2018 Çarşamba

İADE GELEN TUTARLARIN EMANETE ALINMASI VE ÖDEME

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TAŞRA BİRİMLERİNE İADE GELEN TUTARLARIN EMANETE ALINMASI VEÖDEME.  

İCRA, BES VEYA DİĞER İADELERİN EMANET KAYIT İŞLEMLERİ VE ÖDEMESİ: Muhasebat Genel Müdürlüğü' müz 2018 yılı içerisinde MYS sistemine geçmiştir. Ödemelerde TC İban uyuşmazlığından veya İcra Dosyalarının uyuşmazlığından iade gelen tutarlar iade edilmektedir. Taşra Birimlerimiz, gelen iadeleri tutarlarını göremediklerini ve İlgili İcra dairelerine gönderdikleri, Dosya No olmadığı veya Vakıflar Bankasının harf sayılı kısıtlı olduğundan dosya Numarasını yansıtmadığından İlgili İcra dairesi ödeme tutarını iade etmektedir. Taşra Maliye birimlerimiz;  İcra ödemesinin  Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğünün hesabına gönderildiği diye düşünüp işlem yapılmamaktadır. Oysaki her Saymanlık veya Malmüdürlüğü gönderdiği ödemeden sorumludur.
     MYS sisteminde Bakanlıklar bazında hesap defteri olarak işlem yapılmaktadır. Örneğin Saglık Bakanlığı hesap defterinde, Sağlık Bakanlığı ve Tüm Taşradaki Sağlık Bakanlığı birimlerinin muhasebe işlemlerini yürüten Maliye Bakanlığı Muhasebe birimlerimiz işlem yapmaktadır. Dolayısıyle Sağlık Bakanlığı defteri tüm Muhasebe Müdürlükleri ve Malmüdürlüğü birimlerimizin ortak defteridir. 
      İcra Dairelerine ödeme yapan muhasebe birimlerimiz gönderdikleri icra ödemeleri takip etmekle yükümlüdür. İade gelen tutarları MYS sisteminden Ödeme İşlemleri bölümünden hesap özeti sorgulama;  tarih aralığı, talimat nosu olmayanlar, ödeme tutarı seçilerek, iade geri gelen icra sorgulaması yapılarak Tahsilat Bölümünden Banka seçilerek emanete alınır ve emanetten Açıklamaya Önce İcra dosya numarası yazılarak tekrar gönderme işlemi yapılır.  
 Ayrıca İade gelen tutar, Saymanlıkça gönderilen tutarmı diye kontrol edilmek istenildiğinde, Ödeme İşlemleri Hesap Özet Cetveli, Hesap Özet Listesi  Rapor al bölümünde iade gelen tutarın tarihi; günlük rapor alınır ve rapordan CTRL - F yaparak arattırılır ve rakam bulunur iade nedeni açıklanmıştır. 
Bu bölümde bütün iadelerin nedenleri belirtilmektedir.
   SAĞLIK BAKANLIĞI YURTİÇİ ÖDEME HESABI İBAN NO:
 TR470000100100000350153031
SAĞLIK SAMANLIK- 2018


ONAY YETKİLİSİ TÜM SAYMANLIK PERSONELLERİNE AÇILDI

       Yeni Muhasebe Sisteminde bugün itibariyle tüm muhasebe personeline yevmiyeleştirme yetkisi verildi. Miktarı ne olursa olsun yevmiyeleştirebiliyorlar ve ödeme hazine sürecine giriyor. Ödeme yetkisi bulunmayan personele 325 hesapları içinde yevmiyeleştirme yetkisi verilmesini Müdür ve Müdür yardımcılarının iş yükünü hafifletecek. 24.04.2018 tarihi itibariyle Muhasebat Genel Müdürlüğü Yeni Muhasebe sisteminde onay butonun Muhasebe Personellerine açılması ile duyuru yayınlandı.